Főoldal‎ > ‎

6. Primer kutatás

Minden szakdolgozat, más tudományos munka alapja a kutatás. Szekunder kutatásnak azt nevezzük, amikor mások által kigyűjtött, összegzett adatokat, dokumentumokat elemzünk. A primer kutatás más néven önálló vagy saját kutatás. Jelentős mértékben növeli szakdolgozatod minőségét, feltéve, ha megfelel a tudományos kutatás kritériumainak. Az alábbiakban összefoglaljuk: mitől lesz tudományos vizsgálatod.

• Van célja. Meg kell fogalmazni, a kutatást miért végezted. Például: arra voltam kíváncsi, hogy a 25-35 év közötti nők fizetése mennyivel alacsonyabb, mint a férfiaké. Úgy vélem, e vizsgálat segít meggyőzően alátámasztani vagy cáfolni szakdolgozatom hipotézisét/problémafelvetését/fő kérdését.
• Van módszertana. Meg kell fogalmazni, milyen módszerrel készült a kutatás, és hogy a választott módszer miféle vizsgálatra alkalmas, milyen típusú eredményekre vezet. Azt is célszerű beleírni, miért az adott módszert választottad a kutatáshoz. Például: valaki kérdőíves vizsgálatot végez. Ez esetben illendő és mindenekelőtt tudományos megalapozottságod ad kutatásának, ha ismerteti a kérdőív fogalmát, és azt a kérdőív típust, amelyet választott. Ha valaki a kerdoivem.hu oldalon tette közzé kérdéssorát, érdemes megfogalmazni, hogy miért ott. Például: csupán a kérdéssor linkjét kellett szétküldeni, arra klikkelve bárki könnyedén ki tudta tölteni. Azért ezt a megoldást választottam, mert így a kérdőív kitöltése egyszerű, ennél fogva remélhető, hogy a kitöltők száma eléri azt a nagyságot, amely már elemzésre és következtetések levonására alkalmas.
• Le kell írni, hogy a kutatás hogyan zajlott. Például: a kérdőívemet elküldtem 125 ismerősömnek elektronikus levélben, és arra kértem őket, minden kérdésre válaszoljanak, majd küldjék vissza. A kitöltésre egy hónapuk volt, 2010. január 5-e és 2010. február 5-e között.
• Vannak eredményei. Be kell mutatni, milyen eredmények születtek. Például ha valaki 12 feleletválasztós kérdést tett fel kérdőívében, a 12 kérdésre kapott válaszokat kell ismertetnie. A válaszokat nemcsak verbálisan kell bemutatni, hanem táblázatokkal, ábrákkal vagy grafikonokkal illik illusztrálni.
• Az eredményekből levonhatók következtetések, tehát a kutatásnak vannak konklúziói. Itt érdemes a kutatási eredmények esetleges ellentmondásaira, azonosságaira is rámutatni.
• Lehet a kutatást összegezni, ám a vizsgálat összegzése lehet a konklúziók alfejezet felvezetése is. Vagy fordítva: az összegzésben szerepelnek a következtetések. Például: a 125 megkérdezett közül 78-an küldték vissza a kitöltött és értékelhető kérdőívet. A válaszadók átlagéletkora 25 év. Bár a megkérdezettek közt 50-60 évesek is voltak, úgy tűnik, a fiatalabb korosztály szívesebben válaszolt. Kiderült, hogy szinte mind (97%) szeretik a csokoládét, ám csak 33%-uk vásárol magának rendszeresen. ...

6.1 Kutatási módszerek

A primer kutatásnak számos módszere használatos. A leggyakoribb a kérdőívezés és a mélyinterjúk készítése. Újabban terjed a tartalomelemzés módszere is. Ha kíváncsi vagy arra, melyik módszer mire jó, a Szakirodalom menüpont Könyv- és linkajlánó pontján keresd Earl Babbie könyvét!